THÔNG BÁO

Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc của Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên. Để xem tài liệu toàn văn phải đăng ký tài khoản. Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email @tuetech.edu.vn do Trường cấp) qua email: thuvienso@tuetech.edu.vn. Để tránh thất lạc thư, đề nghị bạn đọc đăng kí tài khoản bằng email @tuetech.edu.vn do Trường cấp. Hướng dẫn sử dụng Thư viện số, bạn đọc xem mục Trợ giúp. Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Smart phone.

Để tìm kiếm các tài liệu dùng chung, vui lòng kích vào link sau.