THÔNG BÁO

Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc của Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên. Để xem tài liệu toàn văn phải đăng ký tài khoản. Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Khoa (Lớp), mã số SV/HV, số điện thoại, email @tuetech.edu.vn do Trường cấp) qua email: thuvienso@tuetech.edu.vn. Để tránh thất lạc thư, đề nghị bạn đọc đăng kí tài khoản bằng email @tuetech.edu.vn do Trường cấp. Hướng dẫn sử dụng Thư viện số, bạn đọc xem mục Trợ giúp. Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Smart phone.